Shinso Shiatsu logo
SHIATSU2 slide
Shin So Shiatsu
Healing the Deeper Meridian Systems

Shinso Shiatsu Italia

Shinso Shiatsu Italia

c/o Pietro Roat
Via Pive 15
38057 Pergine Valsugana (TN)
ITALY


tel. +39 340 6788783
pietro.roat@gmail.com